Uniunea Europeană convine asupra reformelor de consolidare a gestionării infrastructurii rutiere

Siguranța rutieră din Uniunea Europeana s-a îmbunătățit semnificativ în ultimele decenii datorită măsurilor adoptate la nivelul UE, precum și la nivel național, regional și local. În UE, între anii 2001 și 2010, numărul deceselor cauzate de accidente rutiere a scăzut cu 43%, iar între 2010 și 2016 acest număr s-a diminuat cu încă 19%.

Conform statisticilor, în anul 2016, 25.620 de persoane au murit în accidente rutiere pe drumurile din UE, cu 510 mai puține decât în 2015 și cu aproape 5.900 mai puține decât în 2010.

Cu toate că unele state membre continuă să înregistreze progrese considerabile în fiecare an, la nivelul UE rata mortalității rutiere a stagnat în ultimii ani.

Având în vedere această situație, reprezentanții Președinției României la Consiliul Uniunii Europene au ajuns în data de 21 februarie la un acord provizoriu cu Parlamentul European privind o propunere de consolidare a gestionarii infrastructurii rutiere în scopul reducerii accidentelor rutiere și a rănirilor grave.

Conform Ministerului Transporturilor din România, reforma va extinde domeniul de aplicare a normelor actuale pentru a include autostrăzile și alte drumuri principale din afara rețelei transeuropene de transport (TEN-T). Ea va contribui semnificativ la îmbunătățirea siguranței infrastructurii rutiere pe teritoriul Uniunii. Directiva va include în domeniul său de aplicare și drumurile situate în afara zonelor urbane, construite prin folosirea de fonduri UE.

Propunerea introduce o evaluare a siguranței rutiere la nivelul întregii rețele rutiere vizate de această directivă, care este folosită pentru a evalua probabilitatea accidentelor. Autoritățile vor utiliza rezultatele pentru a efectua inspecții de siguranță rutieră mai bine orientate sau pentru măsuri directe de remediere.

Având în vedere că în anul 2017, pietonii, cicliștii și alți utilizatori vulnerabili ai drumurilor au reprezentat aproape jumătate din decesele cauzate de accidente rutiere în UE, în procedurile de gestionare a siguranței rutiere va fi obligatoriu să se țină seama în mod sistematic de acești utilizatori ai drumurilor.

Pentru a intra în vigoare, Acordul provizoriu va trebui aprobat de Consiliu și de comisia competentă a Parlamentului European. Va fi apoi adoptat în mod formal, după ce va face obiectul revizuirii obișnuite de către experții juriști-lingviști.

Comisia Europeană a propus, simultan cu lansarea acestei inițiative legislative, și un cadru general de siguranță rutieră pentru perioada 2020-2030 care este mai bine adaptat la provocările cunoscute și la schimbările apărute în ceea ce privește mobilitatea ca urmare a evoluției tendințelor societale (de exemplu, mai mulți bicicliști și pietoni sau îmbătrânirea populației) și a evoluțiilor tehnologice.

Cadrul general propus urmează abordarea bazată pe un sistem sigur, conform căreia trebuie îmbunătățită siguranța tuturor componentelor sistemului – drumurile și acostamentele, vitezele, vehiculele și utilizarea rutieră, astfel încât dacă o componentă eșuează, celelalte componente să continue să protejeze persoanele implicate.

Infrastructura rutieră va continua să fie o componentă foarte importantă a noii abordări. Drumurile bine proiectate și corect întreținute pot reduce probabilitatea accidentelor rutiere, în timp ce „drumurile indulgente” (drumuri configurate în mod corespunzător pentru a se asigura că erorile de conducere nu duc imediat la consecințe grave) pot reduce severitatea accidentelor care pot avea loc.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Copyright 2013-2019 GRSP-Romania