Proiecte legislative aflate pe Ordinea de zi la Camera deputaților, august 2016

  1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  2. Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
  3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  4. Continuă lectura „Proiecte legislative aflate pe Ordinea de zi la Camera deputaților, august 2016”

Proiectul de ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către ARR cu investitorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră

Proiecte de legi

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor – cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu investitorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră- pentru detalii apasă aici

Continuă lectura „Proiectul de ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor-cadru care se încheie de către ARR cu investitorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră”

Proiectul de ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora

Proiecte de legi

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecției de siguranță rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora – pentru detalii apasă aici

Continuă lectura „Proiectul de ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora”

Proiectul de ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi

Proiecte de legi

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi – pentru detalii apasă aici.

Continuă lectura „Proiectul de ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi”

Proiectul de ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră

Proiecte de legi

Data publicării: 22.07.2016

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 02.08.2016

Observaţii şi propuneri: office (at) untrr.ro

Documente supuse consultării

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Proiecte de legi

Propunerile, sugestiile şi opiniile sunt aşteptate pe adresa de e-mail: office (@) grsp.ro până la data de 10 iulie 2016.

sursa: www.mai.gov.ro

Copyright 2013-2019 GRSP-Romania