Misiunea noastră

Parteneriatul Român de Siguranţă Rutieră – GRSP România este o asociaţie voluntară, prezentă în România încă din anul 2000, care promovează şi contribuie la creşterea gradului de siguranţă rutieră a tuturor participanţilor la trafic.

GRSP România utilizează o abordare de parteneriat între mediul de afaceri, societatea civilă şi autorităţile guvernamentale care împărtăşesc un interes comun pentru siguranţa rutieră.

GRSP România este partenerul local al Parteneriatului Global pentru Siguranţă Rutieră (Global Road Safety Partnership – GRSP).

Misiunea noastră

Parteneriatul Român de Siguranţă Rutieră – GRSP România este dedicat reducerii sustenabile a numărului victimelor accidentelor rutiere din România. Anual, în România, peste 2000 de oameni îşi pierd viaţa şi cel puţin 8.500 sunt răniţi grav ca urmare a accidentelor rutiere.

Strategia noastră

Pentru a contribui la îmbunătăţire siguranţei rutiere în România, ne propunem următoarele acţiuni:

  • sprijinirea acţiunilor pe plan naţional pentru a atinge obiectivele României în domeniul siguranţei rutiere
  • sporirea gradului de conştientizare şi angajament al persoanelor cu putere de decizie în scopul prioritizării problemelor de siguranţă rutieră
  • sporirea coordonării în domeniul siguranţei rutiere prin construirea unei platforme pentru dialog regulat pe teme de siguranţă rutieră între sectoare şi discipline diverse
  • ridicarea gradului de conştientizare şi cunoaştere al experţilor şi al părţilor interesate prin programe de instruire
  • îmbunătăţirea dialogului public, sensibilizării şi cunoaşterii cu privire la siguranţa rutieră
Copyright 2013-2019 GRSP-Romania