Membrii GRSP România

Există două categorii principale de membrii ai GRSP România:

Membri cu drept de vot

Membri cu drept de vot sunt membrii care şi-au achitat cotizaţia de membru la zi. Aceştia pot fi:

 • Membrii corporatişti – companii şi persoane juridice care au ca scop activităţi economice bazate pe profit
 • Membrii non-profit – organizaţii şi asociaţii care au ca scop activităţi „nu pentru profit”

Membrii fără drept de vot

Membrii fără drept de vot sunt membrii care sunt invitaţi să participe la activităţile şi acţiunile GRSP România, fără însă a participa la întrunirile AGA. Aceştia sunt:

 • membrii de onoare
 • membrii consultanţi
 • membrii individuali, persoane fizice


Membrii de onoare

Cei acceptaţi ca Membrii de Onoare ai Parteneriatului Român de Siguranţă Rutieră sunt:

 • Personalităţi de Rang Înalt
 • Toţi membrii fondatori ai GRSP România
 • Toţi foştii preşedinţi ai GRSP România
 • Alte persoane sau grupuri reprezentative din domeniul siguranţei rutiere

Personalităţi de Rang Înalt

Un grup aparte al Membrilor de Onoare ai GRSP Romania îl reprezintă Personalităţile de Rang Înalt care ne onorează prin prezenţa Domniilor Lor alături de ceilalţi membrii ai parteneriatului ce activează în domeniul siguranţei rutiere.

Membrii fondatori

Membrii fondatori sunt acei membrii care în 2007 au înfiinţat GRSP România.

În această categorie intră atât companiile şi ONG-urile care au dobândit iniţial calitatea de membru fondator prin statutul iniţial (anul adoptării 2007) cât şi persoanele care au contribuit prin activitatea lor la ceea ce este astăzi GRSP România.

Membrii fondatori:

 • Uniunea Transportatorilor Rutieri din Romania – UNTRR
 • Crucea Roşie Română – CRR
 • Search Corporation – reprezentant al IRF în România
 • Dacia Automobile S.A.
 • Asitrans Asigurări S.A. – în prezent EUROINS România Asigurare Reasigurare S.A.
 • Asociaţia Victimelor Accidentelor de Circulaţie – A.V.A.C.
 • Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale – A.R.T.R.I.

De asemenea adresăm mulţumirile noastre pentru activitatea lor în cadrul parteneriatului următorilor:

 • D-lui Peter Elsenaar – o personalitate remarcabilă în domeniul siguranţei rutiere la nivel internaţional, pe care îl considerăm părintele GRSP România;
 • D-nei Iustina Diaconu – care prin activitatea sa energică şi dedicată organizaţiei noastre a contribuit la înfiinţarea şi dezvoltarea GRSP România.

Foşti preşedinţi ai GRSP România

Toate persoanele care au deţinut funcţia de Preşedinte al Consiliului Director al GRSP România pe perioada de existanţă a parteneriatului devin automat, conform statutului actual, membrii de onoare ai GRSP România.

Persoane sau Grupuri reprezentative

Persoanele sau grupurile care activează în domeniul siguranţei rutiere şi prin activitatea lor au devenit reprezentative pentru GRSP România, pot deveni la invitaţia Consiliului Director, membrii de onoare ai GRSP România.

Această calitate însă nu este definitivă, ea trebuind a fi menţinută de deţinător, ea putând fi pierdută în cazul în care membrul de onoare aduce atingere bunei imagini a GRSP România sau dacă nu s-a mai implicat în domeniul siguranţei rutiere pe o perioadă de 2 ani consecutiv.


Membrii consultanţi

Aceşti membrii pot fi acceptaţi de Consiliul Director dacă:

 • sunt implicaţi activ în activităţi ce completează activităţile GRSP România;
 • reprezintă aspecte specifice ale interesului public cu implicaţii în domeniul siguranţei rutiere;
 • sunt în măsură să facă comentarii şi să ofere consiliere cu privire la programele GRSP România.

Membrii individuali

Membrii individuali reprezintă persoanele fizice care, conform statutului GRSP România doresc să fie membrii în cadrul organizaţiei noastre.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Copyright 2013-2019 GRSP-Romania