De la căile ferate la transportul rutier

Administraţia de Siguranţă a Transportului din Lituania a iniţiat o campanie care a încercat să reducă numărul accidentelor petrecute pe căile ferate.

Campania sa axat pe educaţie şi comunicare direct cu oamenii şi cu diferite grupuri ale societăţii. Rezultatele reuşite şi atenţia sporită acordată problemelor de siguranţă de către administraţia căilor ferate au fost de natură să convingă Administraţia de Siguranţă a Transportului din Lituania să-şi continue misiunea şi să o extindă prin promovarea la transportul rutier.

Educaţia şi promovarea siguranţei în societate au implicat diferite strategii şi platforme. LTSA împreună cu partenerii săi au reuşit să lanseze un proiect de succes cu două anunţuri sociale importante. Ambele anunţuri au circulat în mod activ în reţelele sociale şi televiziunea naţională lituaniană.

Ulterior, LTSA a difuzat în mod activ ştiri, informaţii şi avertismente cu privire la cerinţele de siguranţă în domeniul cailor ferate. Diferite ştiri şi anunţuri au fost tipărite în ziarele locale şi au putut fi văzute în cele mai mari pieţe. Mai important, diferite instituţii publice şi-au exprimat interesul şi au ajutat LTSA să difuzeze aceste mesaje tuturor – inclusiv spitale, secţii de poliţie etc.

Împreună cu reprezentanţii politiei lituaniene LTSA a organizat diferite evenimente legate de prevenirea posibilelor accidente feroviare. Participanţii au fost informaţi cu privire la regulile de siguranţă, li s-au dat broşuri care au funcţionat ca un memento prietenos cu privire la modul de acţiune pe drumuri şi căi ferate.

Pentru a spori răspândirea mesajelor sale, LTSA a căutat şi noi parteneriate cu diferite instituţii lituaniene. În 2017, administraţia a lucrat activ cu biserici şi şcoli din întreaga ţară, ceea ce a asigurat că informaţiile furnizate de specialişti nu au fost pierdute şi au ajuns la cei care sunt cei mai vulnerabili în calea ferată şi pe drumuri – copii şi vârstnici.

Rezultatele pozitive din 2017 şi implicarea activă a altor instituţii din Lituania au demonstrat că concentrarea pe educaţie şi promovarea siguranţei ar putea fi un instrument important pentru a atinge obiectivul strategiei LTSA de a reduce numărul accidentelor rutiere din ţară.

Administraţia de Siguranţă a Transportului din Lituania speră să obţină rezultate mai bune în 2018, cu un accent mai mare pe educaţia societăţii lituaniene.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Copyright 2013-2019 GRSP-Romania