GRSP

Adoptarea conceptului "Zero decedaţi din accidente rutiere"

Adresa se mai jos a fost trimisă către:

În numele Parteneriatul Român de Siguranţă Rutieră - GRSP România, asociaţie de drept privat. independentă , nelucrativă, apolitică şi neguvernamentală care promovează şi contribuie la creşterea gradului de siguranţă rutieră vă atragem atenţia asupra situaţiei îngrijorătoare cu care se confruntă România în privinţa accidentelor de circulaţie

Potrivit statisticilor Comisiei Europene în 20i6. în România s-au înregistrat 97 de decese din accidente rutiere la un milion de locuitori. Locul al doilea în Uniunea Europeană la acest capitol. Nivelul este aproape dublu faţă de media de 50 de decese înregistrată la nivelul UE. Astfel, zilnic, în România au loc 80 de accidente de circulaţie rutieră cauzatoare de vătămări corporale. în care în medie 5 persoane îşi pierd viaţa.

În acest sens GRSP România vă solicită să introduceţi ca prim punct în cadrul Strategiei Naţionale pentru Siguranţă Rutieră conceptul "Zero decedaţi din accidente rutiere", întrucât nimeni nu îşi poate asuma cele 2.000 de victime ale accidentelor de circulaţie din România din fiecare an.

GRSP România ca parte a familiei Global Road Safety Partnership (GRSP), dar şi prin prisma experienţei membrilor săi, poate oferi Guvernului consultanţa necesară pentru implementarea conceptului "Zero decedaţi din accidente rutiere".

În speranţa dezvoltării unui dialog real şi a unui parteneriat între Guvern şi Parteneriatul Român de Siguranţă Rutieră - GRSP România în scopul creşterii gradului de siguranţă rutieră din România vă mulţumim şi vă rugăm să primiţi, expresia înaltei noastre consideraţii.

Cu stimă, 

Preşedinte GRSP

Radu Dinescu