GRSP

Proiectul de ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditori

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspec?iei de siguran?ă rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora - pentru detalii apasă aici

Instrument de motivare - pentru detalii apasă aici

Anexă - pentru detalii apasă aici

Data publicării: 29.07.2016

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 09.08.2016

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.