GRSP

Proiectul de ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi - pentru detalii apasă aici.

Nota de Fundamentare - pentru detalii apasă aici

Anexa 1 - raport de control tehnic în trafic care include lista punctelor care fac obiectul controlului - pentru detalii apasă aici

TABEL COMPARATIV - Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea OMTI nr. 995/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi - pentru detalii apasă aici

Data publicării: 29.07.2016

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 09.08.2016

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.