GRSP

Proiectul de ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră

Data publicării: 22.07.2016

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 02.08.2016

Observaţii şi propuneri: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Documente supuse consultării